Það er óásættanlegt að þúsundir Íslendinga búi við fátækt og félagslega einangrun á Íslandi.  Við ætlum að útrýma fátækt í íslensku samfélagi og til þess að svo megi verða verður baráttan gegn fátækt og félagslegri einangrun að vera efst á forgangslista stjórnvalda á Íslandi.

Framtíðarsýn okkar náum við með því að tryggja:

 • Jafna dreifingu tekna og eigna.
 • Góð og aðgengileg störf.
 • Öflugt félagslegt öryggisnet.
 • Að engum sé mismunað.
 • Mikla og öfluga félagslega virkni fólk sem tekst á við fátækt og félagslega einangrun.

Framtíðarsýn okkar byggist á trú okkar:

 • Á að það megi ná fram betri og jafnari dreifingu auðs og tækifæra.
 • Á jafnrétti.
 • Á virðingu fyrir trú og menningarlegri fjölbreytni.
 • Á að engum á að mismuna á grundvelli kyns, litarháttar, kynþáttar, tungu, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernis, kynhneigðar, uppruna, kynvitundar, fötlunar, efnahags, ætternis eða annarra aðstæðna.
 • Á mikilvægi lýðræðis og gagnsæis í vinnu okkar.
 • Á að fólk hafi rétt á að hafa áhrif og taka virkan þátt í ákvörðunum sem varðar það og að hlustað sé á skoðanir þeirra og reynslu.
 • Á mikilvægi samvinnu við aðra sem deila sýn okkar, þ.m.t. hjá ríki, sveitarfélögum, opinberum stofnunum, alþjóðlegum stofnunum, verkalýðsfélögum, samtökum atvinnurekenda og öðrum frjálsum félagasamtökum.
 • Á sjálfstæði frjálsra félagasamtaka.